MENU

Статут Печенізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Г.Семирадського (нова редакція)

Структура та органи управління Печенізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Г.Семирадського

Кадровий склад Печенізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Г.Семирадського

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Наказ про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2018 р.

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі- 412 ( школа І ступеню- 184, ІІ ступеню- 205, ІІІ ступеню- 23)

Мова освітнього процесу - українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення - вакантних посад в закладі немає

Матеріально- технічне забезпечення закладу освіти

 Загальна площа всіх приміщень 5300 кв.м., кількість класних кімнат- 37, кількість комп'ютерів- 43, спортивні зали- 2, актова зала-1, їдальня-1 (120 посадочних місць)

 Бібліотечний фонд налічує- 43029 примірників книг, брошур, журналів. Підручників 25621. Бібліотека забезпечена ПК та під'єднанням до мережі інтернет

Наявність гуртожитків та/або мистецької діяльності - гуртожиток відсутній

Результати моніторингу якості освіти І семестр 2017/2018 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2017/2018 н.р.

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами -в закладі освіти організоване інклюзивне навчання

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - освітній процес здійснюється безкоштовно

Успішність учнів Печенізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Г.Семирадського за 2017/2018 н.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Режим роботи Печенізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Г.Семирадського
 
 
 
Кошторис станом на 2017 рік
Кошторис станом на 2017 рік
 

 

 
 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

- Закон України «Про інформацію»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

-Розпорядження № 387 від 01.09.2015 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування". (зі змінами) Розпорядження № 98 від 31.03.2016.

-Розпорядження № 18 від 24.01.2017 "Про затвердженая Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Харківській обласній державній адміністрації".

- Розпорядження №422 від 28.07.2011 року "Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація", (зі змінами), розпорядження № 19 від 25.01.2012 року, розпорядження № 501 від 09.12.2013

- Розпорядження № 584 від 24.10.2011 року ""Про встановлення розмірів плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Харківською обласною державною адміністрацією".

-Розпорядження № 136 від 20.03.2012 року "Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності обласної та районних державних адміністрацій".

- Розпорядження № 771 від 29.12.2011 року "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація

-Розпорядження № 293 від 23.05.2012 року "Про Систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація (зі змінами).

-Розпорядження № 131 від 15.04.2016 "Про затвердження Графіка передачі публічної інформації структурними підрозділами обласної державної адміністрації до управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації".
 
 
Протокол педагогічної ради від 12.02.2018 №12 "Про вибір та замовлення підручників для 5 класу"
 

 

 

 

Протокол засідання педагогічної ради від 23.04.2018 "Про вибір та замовлення підручників для 10 класу"

 

 

Протокол педагогічної ради від 15.05.2018 "Про замовлення та вибір підручників для 1 класу"

 

 

Кошторис на 2018 рік

 

 

 

uCoz