MENU

Педагогічний колектив школи  працює

 над науково-методичною темою:

«Підвищення професійної компетенції вчителів шляхом впровадження новітніх освітніх технологій в умовах нової української школи».

Складовими частинами цієї теми є:

- забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня;

- дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

- надання консультаційної допомоги з  питань упровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання;

- вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів ліцею;

- проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій

Методичне об'єднання  

суспільно-гуманітарного циклу

Науково -методична тема ШМО вчителів: "Упровадження інноваційних методів навчання на уроках суспільно-гуманітарних наук як засіб удосконалення навчально-виховного процесу".
Основні завдання та напрями роботи членів ШМО на 2017-2018 н.р.:
 • розвиток професійної компетентності вчителя суспільно-гуманітраних наук;
 • моніторинг результативності навчально-виховного процесу, його складники;
 • удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу шляхом активного упровадження освітніх інноваційних технологій;
 • виховання громадянина-патріота України.

Склад ШМО -

Сафронова Людмила Володимирівна    Посада: учитель історії ; 

Категорія: перша  

 

 

Проблемне питання: "Використання умовно графічної наочності на уроках історії".

 

Корсун Ольга Петрівна                        Посада: учитель російської мови та літератури; 

Категорія: вища;                          

 

Проблемне питання: "Інноваційні  технології та сучасний урок літератури".

 

Строкан Надія Володимирівна           Посада: учитель російської мови та літератури; 

Категорія: вища;                  

 

Проблемне питання: "Розвиток логічного мислення молодших школярів шляхом впровадження новітніх освітніх технологій".

 

Гриценко Оксана Валентинівна         Посада: учитель української мови та літератури; Категорія: вища, старший учитель;                            

 

Проблемне питання: "Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій навчання"

 

Байбак Лариса Миколаївна                 Посада: Заступник директора з навчально-виховної роботи ; Категорія: вища, старший учитель;

 

Проблемне питання: "Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження новітніх освітніх технологій"

 

Сиром'ятникова Оксана Олександрівна

Посада: вчитель історії; Категорія вища;                                                                        

 

Проблемне питання: "Використання ІКТ на уроках історії"

 

Лісняк Людмила Костянтинівна       Посада: учитель української мови та літератури, Категорія ІІ,                                    

 

Проблемне питання: "Формуваня творчого мислення школярів засобами літературного краєзнавства"

 

 

Методичне об'єднання  

класних керівників

Основні завдання  роботи членів ШМО на 2017-2018 н.р.:
 • виховання учнів на загальноприйнятих нормах етики і моралі;
 • виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного учня;
 • надання допомоги батькам у сімейному вихованні, творча співпраця з батьківською громадськістю;

Склад ШМО -

Міщенко Людмила Олександрівна      Класний керівник 10

Категорія: вища, старший вчитель;  

 

Проблемне питання : «Виховання національно-свідомої особистості на уроках зарубіжної літератури»

Кучеренко Олег Вікторович             Класний керівник 7-Б

Категорія: вища, старший учитель;

 

Проблемне питання: «Застосування елементів інтерактивного навчання на сучасних уроках фізичної культури»

Сафронова Людмила Володимирівна    

Класний керівник 8-Б

Категорія І;                                                                        

Проблемне питання: «Національно –патріотичне виховання учнів 6-х класів»

Лісняк Людмила Костянтинівна         Класний керівник 11

Категорія ІІ,  

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання учнів»

Кравченко Віра Іванівна

Класний керівник 3-А

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання молодших школярів»

Лапко Вікторія Олексіївна                      

Класний керівник 3-Б

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання»

Зоріна Лідія Володимирівна

Класний керівник 3-А

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання»

Завадовська Марина Миколаївна

Класний керівник 4-Б

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання»

Сіренко Наталія Валентинівна

Класний керівник 5-А

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання молодших школярів»

Гузій Віра Борисівна

Класний керівник 5-В

Посада: вчитель біології

 

Проблемне питання: «Метод проектів у навчанні біології»

Лісова Інесса Олексіївна

Класний керівник 2-А

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Виховання любові до рідного краю»

Моргун Валентина Леонтіївна

Класний керівник 2-Б

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Екологічне виховання молодших школярів»

Сідін Наталія Яківна

Класний керівник 8-А

Посада: учитель географії

Проблемне питання: «Використання ІКТ на уроках географії як засіб формування природничих компетентностей учнів»

Демцюра Інна Анатоліївна

Класний керівник 5-Б

Посада: учитель фізики

 

Проблемне питання: «Національно -патріотичне виховання учнів»

Сіренко Наталія Валентинівна

Класний керівник 1-Б 

Посада: вчитель початкових класів

 

Криворучко Тетяна Анатоліївна

Класний керівник 1-А 

Посада: вчитель початкових класів

 

Сокол Вікторія Валентинівна

Класний керівник 5-А

Посада: вчитель основ здоров'я

 

Гриценко Оксана Валентинівна

Класний керівник 6- А

Посада: вчитель української мови та літератури

 

Помиляйко Оксана Олексіївна

Класний керівник 6-Б

Посада: вчитель образотворчого мистецтва

 

Смачна Людмила Петрівна

Класний керівник 7-А

Посада: вчитель математики

 

Сіренко Олександр Вікторович

Класний керівник: 9

Посада: вчитель фізкультури 

 

 

Методичне об'єднання  

вчителів художньо-естетичних дисциплін

 

Науково-методична тема ШМО вчителів: "Упровадження інноваційних методів навчання в практику роботи вчителів художньо-естетичного циклу як засіб удосконалення навчально-виховного процесу".

Основні завдання  роботи членів ШМО на 2017/2018 н.р.:

 • продовжити впровадження нових  державних стандартів базової і повної освіти;
 • підвищувати дидактичну компетентність;
 • впроваджувати інноваційні технології у свою роботу;
 • брати участь у семінарах, фахових конкурсах, виставка-презинтаціях;

Склад ШМО -

Сіренко Олександр Вікторович               Посада: учитель фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»

 

Проблемне питання: "Розвиток фізичних якостей на уроках фізичної культури в старших класах"

Кучеренко Олег Вікторович               Посада:учитель фізичної культури

 

Проблемне питання: «Застосування елементів інтерактивного навчання на сучасних уроках фізичної культури»"

 

Панченко Анна Олександрівна

Посада:учитель фізичної культури                                                      

 

Проблемне питання: "Впровадження інноваційних технологій на уроці фізичної культури"

Помиляйко Оксана Олексіївна

Посада: учитель трудового навчання

 

Проблемне питання: «Розвиток життєвих компетентностей на уроках трудового навчання»

Рибас Ілона Олександрівна

Посада: заступник директора з виховної роботи, 

Проблемне питання: "Розвиток естетичних смаків учнів засобами музичного мистецтва"
 
 
 

Методичне об'єднання  

вчителів початкових класів

Науково-методична тема ШМО вчителів: "Упровадження інноваційних методів навчання в практику роботи вчителів початкових класів як засіб удосконалення навчально-виховного процесу".

Основні завдання  роботи членів ШМО на 2017/2018 н.р.:

 • удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи;
 • постійно підвищувати науково-методичну підготовку вчителів, удосконалювати педагогічну майстерність;
 • спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання предметів, формуючи в учнів стійкі практичні уміння та навички;
 •  

Склад ШМО -

Кравченко Віра Іванівна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Розвиток творчих здібностей школярів»

Моргун Валентина Леонтіївна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Формування компетентностей молодшого школя разасобами інноваційних технологій »

Криворучко Тетяна Анатоліївна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Розвиток навичок швидкого читання з елементами  критичного мислення»

Лісова Інесса Олексіївна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Нестандартні форми роботи на уроках української мови»

Завадовська Марина Миколаївна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: "Формування грамотності усного і писемного мовлення молодших школярів"

Сіренко Наталія Валентинівна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Формування природознавчої компетентності на основі вивчення краєзнавчого матеріалу»

Лапко Вікторія Олексіївна                                  

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Використання проектної технології як засобу формування здорового способу життяї»

Зоріна Лідія Володимирівна

Посада: вчитель початкових класів

 

Проблемне питання: «Використання ігрових технологій , як один із засобів підвищення якості навчально-виховного процесу»

Маренич Катерина Олександрівна

Посада: вчитель початкових класів

Проблемне питання: «Впровадження ІКТ у початковій школі»
 

 

uCoz